Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
Điện thoại : 0974.853.999
Email : ad.daitunglam@gmail.com
Điều hành
Điện thoại : 0985.260.006
Email : hr.daitunglam@gmail.com
Kinh doanh
Điện thoại : 0974.853.999
Email : sale.daitunglam@gmail.com

"Chia sẻ niềm tin...
...Mang đến giá trị thật"

 Giám đốc - Đại Tùng Lâm

quangcao
Cung cấp suất ăn công nghiệp tại Bình Dương
0974 853 999